Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2014

nobodytolove
1841 0d8d
Reposted frombanita banita viaSmerfMaruda SmerfMaruda
nobodytolove
0282 5a55 500
nobodytolove
nobodytolove
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant vianiskowo niskowo
nobodytolove
bycie niczyją, nie motywuje do codziennego wstawania z łóżka.
Reposted fromszalony-virus szalony-virus vianiskowo niskowo
nobodytolove
4824 ea8a
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
nobodytolove
- Mężczyźni najsurowiej oceniają kobiety, których nie mogą mieć.
- A kobiety mężczyzn, których miały.
— fejs
Reposted fromthesmajl thesmajl vianiskowo niskowo
nobodytolove

Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.

— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiskowo niskowo
nobodytolove
Studiuj i nie przejmuj się zbytnio. Pamiętaj, że przyda ci się w życiu tylko to, czego nie zrozumiesz.
— Eduardo Mendoza
Reposted fromlittlefaith littlefaith vianiskowo niskowo
nobodytolove

Ludziom nieszczęśliwym lepiej jest w mieście. W mieście człowiek może przeżyć sto lat i nie spostrzec, że dawno umarł i zgnił.

— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromMissMurder MissMurder vianiskowo niskowo
nobodytolove
0689 9da5
Reposted fromcasanovared casanovared vianiskowo niskowo
6011 fc72

thegreendeceiver:

myheartbeatsuppeople:

the ol’ razzzle dazzle

No but actually this is a GREAT way to present a dress like this! A regular standing mannequin wouldn’t show off all the layers and details in the skirt!

Reposted frompiploo piploo viapesymista pesymista
nobodytolove
uśmiechnij się, zanim powiemy sobie żegnaj.
— 2sty
Reposted fromkarr4mba karr4mba vianiskowo niskowo
nobodytolove

Nie umiemy żyć ze sobą, nie możemy żyć bez siebie.

— why, oh why.
Reposted fromkrecia krecia vianiskowo niskowo
nobodytolove
co by się stało, gdyby się nie stało to, co się stało
Reposted fromsuful suful vianiskowo niskowo
nobodytolove
6839 efb5
Reposted fromcalifornia-love california-love vialexxie lexxie
nobodytolove
9396 1175
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viasoadysta soadysta
nobodytolove
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompiksele piksele viarevalie revalie
nobodytolove
Jakoś kurwa nie chce mi się wchodzić w związek skoro jedyne co wszyscy robimy to krzywdzenie się nawzajem. Potrzebuję kogoś kto pomoże mi zagoic rany, a jeśli to dla kogoś za dużo lub po prostu taka osoba nie istnieje to piedole. Serio, trudno, mogę żyć sama, nie zależy mi.
— 00;37
nobodytolove
do krwi zagryzam wargi i modlę się o tą namiastkę spokoju, która towarzyszyła dziecku zanim pozwoliłam mu umrzeć we mnie.
Reposted frompierdolony pierdolony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl